ANASAYFAİNSANİ DURUMALTYAPI SORUNUMÜLTECİ SORUNUETNİK UNSURLARAMERİKAN İŞGALİBÖLGE İZLENİMLERİ

AMERİKAN İŞGALİ:

Irak'a Yapılan Saldırının İnsani Bilançosu

Irak Üzerinde Oynanan Oyunlar

Irak Üzerinde Oynanan Oyunlar:

ABD

Komşu Ülkeler

IRAK:

ANASAYFA

Giriş

Önsöz

Kimlik Bilgileri

Misyonumuz

BM-Irak İlişkilerine Dair Kronoloji

Kronoloji: Geçmişten Bugüne Irak

Kaynakça

Komşu Ülkeler

Bölge ülkeleri -en azından resmi beyanlarında- Irak’ın bölünmesinden ya da Irak’ta belirsizliğin neden olacağı kargaşadan hoşnut olmayacaklarını ifade etmektedirler. Irak’ın siyasi bütünlüğünün korunması gerekliliği, komşuları ile ticari ve siyasi anlamda iyi ilişkiler içinde olması, etnik ve dini grupların birbirleri üzerinde baskı oluşturmamaları gibi pek çok ortak temenni dile getirilmektedir. Ancak her ülke, kendince farklı gerekçelere dayanarak Irak’ın geleceğinin belirlenmesinde rol almak istemekte ve bunun için değişik pazarlık unsurları bulmaya çalışmaktadır.

» Türkiye